logo-mini

بلاگ

  بایگانی آرشیو ها برای پایگاه های داده رابطه ای
مقایسه پایگاه های داده رابطه ای - SQLite و MySQL و PostgreSQL

مقایسه پایگاه های داده رابطه ای – SQLite و MySQL و PostgreSQL

مدل داده‌ رابطه‌ای (Relational Data Model) که در آن داده‌ها در جداولی متشکل از سطر و ستون نگه‌داری می‌شوند، پرطرفدارترین متد در بین ابزارهای مدیریت دیتابیس است. امروزه، مدل‌های داده‌ای دیگری نیز مثل NoSQL و NewSQL وجود دارد؛ اما با‌‌زهم سیستم‌های مدیریت دیتابیس رابطه‌ای (Relational) هنوزهم پرطرفدارترین متد موجود برای نگه‌داری و مدیریت دیتابیس به‌شمار […]

بیشتر بخواند